Digital markedsføring Google Ads SEO-specialister Sociale medier Tech & tracking

Kontakt os: +45 51 91 09 99

SEAS-NVE

Become hjælper med at udbrede kendskab til energi-app’en Watts

SEAS-NVE

Et af Danmarks største kundeejede energiselskaber har valgt det digitale marketingbureau Become til at markedsføre et vigtigt produkt i energiselskabets 2025-strategi.

Missionen i SEAS-NVE’s 2025-strategi er at ’skabe energi til at leve livet’. Det betyder investeringer i nye og bedre muligheder inden for bl.a. grøn omstilling og digitalisering til gavn for vores kommende generationer.

Den mission er Become med på. Helt konkret er bureauet hyret til at udbrede kendskabet til SEAS-NVE’s energiassistent Watts – en app, der gør det nemt for danskerne at følge med i deres energiforbrug.

”Det er en vigtig strategisk opgave, som mit team har fået, og den har bevågenhed fra øverste ledelsesniveau. Derfor skal vi yde vores allerbedste for at udvikle og udbrede kendskabet og brugen af Watts,” siger segment manager B2C, Caroline Lange Møller, der er ansvarlig for markedsføringen af Watts.

Kunsten at tale til en bred målgruppe

At udbrede kendskabet til et produkt som Watts kan være en større opgave, når målgruppen er bred. Derfor har det hos Become været nødvendigt at blive klogere på, hvordan man kommunikerer til mange forskellige folk:

”Det er en rigtig stor gruppe af danskerne, der er Watts’ målgruppe, og det gør opgaven både udfordrende og spændende. Derfor har vi, i samarbejde med SEAS-NVE, løbende identificeret forskellige segmenter, så vi hele tiden har kunnet tilpasse budskaberne til disse” fortæller Jacob Gerrard Ingerslev, kampagneansvarlig hos Become, og fortsætter:

”Men inddeling af segmenter handler ikke kun om en ting, men om mange. Derfor er man nødt til at holde hovedet koldt. Fx er det primært boligejere, for hvem SEAS-NVE ønsker at udbrede kendskabet til Watts. Derudover målrettes kommunikationen til den enkelte boligejer, i forhold til hvad han eller hun specifikt ønsker at vide om sit energiforbrug, og hvilken opvarmningsform kunden har.”

Opgaven lød på at gøre så mange danskere som muligt opmærksomme på den smarte energiassistent, der gør, at man kan følge med i sit eget energiforbrug.

Selvom arbejdet med segmentering kan være svært, er det indtil videre lykkes at øge antallet af brugere i appen. Således har over 78.000 danskere oprettet sig, og fortsætter succesen, er målet, at 100.000 brugere inden årets udgang skal have glæde af Watts.

Men når målgruppen er så bred, kan det være svært at finde ud af, hvordan man kommunikerer, for folk er jo som bekendt meget forskellige.

Den kampagneansvarlige hos Become, Jacob Gerrard Ingerslev, vil gerne lukke op for posen for, hvilke markedsføringshåndtag, bureauet drejer på.

”Det er jo en rigtig stor gruppe danskere, der er i målgruppen, og det gør opgaven både udfordrende og spændende. Sammen identificerer vi løbende forskellige segmenter og så tilpasser vi hele tiden budskaberne til de enkelte segmenter.”

Inddelingen i segmenter handler om flere ting, fortæller Jacob Gerrard Ingerslev.

For det første er det primært boligejere, SEAS-NVE vil have fat i. Dernæst målrettes kommunikationen til den enkelte boligejer i forhold til, hvad han eller hun specifikt gerne vil vide om sit energiforbrug.

Første segmentering efter interesse og demografi

Den første grov-segmentering sker ud fra demografi og interesser. F.eks. på de sociale medier, hvor man har inddelt segmenter i forhold til interesse for solceller og i forhold til interesse for miljøet generelt. Samtidig krydses forbrugerne efter, om de bor i hus eller lejlighed, og efter hvilken opvarmningsform de har.

Kommunikationen målrettes yderligere

Dernæst inddeles modtagerne efter behov. Nogle ønsker blot at holde øje med, hvor meget energi, de forbruger. Andre vil gerne have information om, hvordan de kan spare på forbruget. Og så er der dem, der gerne vil vide, hvordan de passer bedst muligt på miljøet.

Watts kan give alle disse informationer til brugerne, og kommunikationen målrettes til behovet hos den enkelte modtager af budskabet. Det betyder, at det bliver en meget vedkommende og relevant kommunikation til hver enkelt modtager. Og det giver resultater.

Budskaber justeres løbende

Der bruges bl.a. et netværk med 3 mio. hjemmesider til at udsende de mange differentierede bannerannoncer til relevante personer. Når en bruger klikker på en af annoncerne, bliver denne sendt over til Watts. Derfra får Become og SEAS-NVE mere viden om forbrugerne, hvilket gør det nemmere at forbedre den direkte kommunikation:

”Vi justerer hele tiden segmenterne og budskaberne. Fx gør vi opmærksom på SEAS-NVE’s hjemmeside, hvor man kan læse mere om appen. Dem, der så går ind på hjemmesiden, men som ikke downloader appen, samler vi i et nyt segment og eksponerer for nye og forbedrede budskaber” siger Jacob Gerrard Ingerslev.

Ud over at annoncere gennem Appstore, udarbejdes der også differentierede annoncer på Google og Facebook – og her har bureauet en force, fortæller Caroline Lange Møller:

”Vi annoncerer stort set kun for Watts-appen online, så derfor er Become en meget vigtig samarbejdspartner for os, for de ved rigtig meget om Google Ads og Facebook-annoncering.”

Og især de mange differentierede budskaber er Caroline Lange Møller glad for, at Become kan styre.

”At kunne skrive budskaber, der taler konkret ind i de enkeltes interesser, er super vigtigt. Spørger man ud til den brede offentlighed, er der nemlig ikke mange, der rent faktisk interesserer sig for strøm og energiforbrug. Men omsætter vi folks data om energiforbrug til nærværende information, så stiger interessen markant. Watts formår at omsætte komplicerede data til enkle modeller, der nemt viser, om man bruger mere eller mindre strøm end forventet,” siger Caroline Lange Møller.

Faglig sparring er et must

Især faglig sparring er meget vigtigt for Caroline Lange Møller, og hun roser Become for at have fingeren på pulsen og for konstant at være opdateret på ny viden og indsigt. Samtidig har det været vigtigt for Caroline Lange Møller at være tæt på selve markedsføringsprocessen.

”For at Watts skal blive en succes, er det vigtigt, at vi samarbejder med et bureau, hvor vi bliver inddraget i den markedsføring, vi laver. Vi har ikke lyst til at outsource alt, for vi vil også gerne selv være med til at træffe beslutninger og have en finger på pulsen. Derudover er det vigtigt, at vi kan følge med i alle data, for vi vil gerne kunne følge med dagligt i alle tal, og det tillader vores samarbejde med Become os.”

Nye ideer

Caroline Lange Møller roser også Become for at komme med ideer til at teste forskellige markedsføringselementer. F.eks. har Become foreslået at teste den nye funktion hos Appstore, hvor det er muligt at købe søgeord:

”Become er rigtig gode til at foreslå forskellige tests og så er de rigtig gode til at følge op hver uge. Det betyder, at jeg får brugt mine penge så effektivt som muligt, og er der noget, der ikke fungerer, stoppet vi det med det samme.”

Caroline Lange Møller har i øvrigt et krav til sit bureau, og det lever Become op til:

”Vi skal selv kunne følge med i alle data, for jeg vil gerne kunne følge med dagligt i alle tal, og det kan jeg i vores samarbejde med Become.”

Becomes folk blev også trukket ind, da Caroline Lange Møller havde brug for ekstra know-how i forbindelse med en gennemgang med sin egen it-afdeling:

”Jeg var glad for at kunne trække på Become, da jeg skulle have en snak med vores interne it-udviklere. Jeg havde brug for at have noget mere know-how med i forhold til valg af markedsføringsværktøjer i appen, så det var rigtig dejligt, at jeg kunne tage dem med til mødet.”

Fakta om SEAS-NVE

SEAS-NVE er med en omsætning på 7,3 mia. kr. et af landets største kundeejede energiselskaber – med 393.000 andelshavere og over 560.000 kunder.

Skal vi tage en uforpligtende snak?

Tobias Olesen

Kundechef & Partner

Vores cases

Se vores resultater

Digital indsats sælger billetter til Den Gamle By
Den Gamle By
CASE: Digital indsats sælger billetter til Den Gamle By.
Bliv klogere på Becomes samarbejde med Den Gamle By her...
Become hjælper Det Kongelige Teater med alt, der rimer på digitalt
Det Kongelige Teater
CASE: Become hjælper Det Kongelige Teater med alt, der rimer på digitalt.
Bliv klogere på Becomes samarbejde med Det Kongelige Teater her...
Digital kampagne på Facebook udvider AaB’s erhvervsnetværk
AaB
CASE: Digital kampagne på Facebook udvider AaB's erhvervsnetværk.
Bliv klogere på Becomes samarbejde med AaB her...