Digital markedsføring Google Ads SEO-specialister Sociale medier Tech & tracking

Kontakt os: +45 51 91 09 99

Forretningsbetingelser

ET SAMARBEJDE MELLEM BECOME OG DIG SOM KUNDE


Forretningsbetingelser

Følgende betingelser gælder ved samarbejde imellem dig som kunde og Become A/S (CVR. 33588461)

Generelt

Become har som sit klare sigte at levere løsninger i høj kvalitet og inden for aftalt tid. Løsninger der giver værdi der som minimum overstiger prisen. Vi tror på vind-vind relationer dvs. hvor samarbejdet både er fordelagtigt for dig som kunden og for os som leverandør.

Vores tilbud er gyldigt i 60 dage fra den dag, du modtager det.

Betalingsbetingelser

  1. Generelt for mindre projekter faktureres der når opgaven fra Becomes side er afsluttet.
  2. Løbende aftaler som fx marketing-abonnementer faktureres den første i hver måned.
  3. Opgaver der overstiger 30.000 vil bliver faktureret i to lige store dele. Del 1, 14 dage efter opgaven er påbegyndt og del 2 ved opgavens afslutning, med mindre andet er angivet i det fremsendte tilbud.
  4. Opgaver på over 50.000 DKK vil der blive aftalt en særlig betalingsaftale.
  5. Fakturering af websites vil ske når sitet bliver leveret til kunden, men inden afsluttende smårettelser og ændringer som ofte kan trække ud. Hjemmesiden kan stadig ligge på vores udviklingsserver efterfølgende, til det er klar til at blive lagt live.
  6. Projekter der trækker i langdrag pga. manglende levering fra kundens side, faktureres fuldt ud efter 60 dage med mindre andet er aftalt.
  7. Alle fakturaer udsendt fra Become har standard 8 dages betalingsfrist.

Opsigelse

Opsigelse af løbende aftaler som marketingabonnementer, WordPress opdateringer og andet gælder opsigelsesvarslet løbende måned + 1 måned. Dvs. opsiges der eksempelvis i marts måned vil aftale ophøre ultimo april.

Garanti

Websites leveres som udgangspunkt gennemtestede men uden egentlig garanti. CMS’er herunder WordPress samt browsere udvikler sig meget hurtigt og forårsager ofte at der skal rettes, justeres og videreudvikles løbende for at alt fungerer som ønsket. Vi yder ikke support på 3. parts software, som fx WordPress, plugins eller andre komponenter, vi ikke selv har udviklet. Dette gælder også ved misbrug, forkert anvendelse eller installation, forsømmelse, uautoriseret reparation eller ændring af det leverede, uden vores godkendelse.

Mindre opgaver og support

Alle opkald og e-mails som enten søger rådgivning eller opgaver der kræver handling fra vores side tidsregistreres og faktureres minimum 15 minutter. Undtagelser fra dette er forespørgsler på fremtidige opgaver. Alle småopgaver samles og faktureres ultimo hver måned.

Møder

Møder faktureres eller tidsregistreres på klippekort, med mindre andet er aftalt. I marketingpakker indgår møder, telefonsamtaler etc ikke som en del af det fakturerbare arbejde.

Force majeure

Become kan ikke holdes ansvarlig for force majeure, som medvirker at aftalte løsninger af opgaver må helt eller delvist annulleres, eller at opgaver bliver forsinket i forhold til aftalt deadline.

Fortrolighed

Become forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger uden forudgående aftale.

Hosting

Alle web-hosting aktiviteter af websites gennem Become ligger i selskabet Skywalkr IVS eller andre udbydere, og Become kan ikke tage ansvar for disse ydelser.

Tvist

Eventuelle uoverensstemmelsers forsøges løst i alt mindelighed, derefter ved mediator. I sidste instans ved Københavns byret.

Privatlivsbetingelser

Become opbevarer hvis du giver samtykke til det dine data i henhold til gældende love og retningslinjer.

Senest opdateret 7. juni 2020.