Digital markedsføring Google Ads SEO-specialister Sociale medier Tech & tracking

Kontakt os: +45 51 91 09 99

Become Blog

Digital strategi 2020

Digitalt bureau
Henrik
Henrik Christiansen
Partner

En god og gennemarbejdet digital strategi er altafgørende for, om en virksomhed vil opleve fremtidig succes og vækst. Desværre oplever vi ofte, at virksomheder ikke har en digital strategi, men blot er synlige eller tilstede på diverse sociale medier, herunder Facebook, Instagram eller LinkedIn – og måske udsender de endda et ugentligt eller månedligt nyhedsbrev, men uden nogen form for rød tråd. Det er netop samspillet og den røde tråd, der gør den digitale strategi værdiskabende og således vigtig.

Virksomhedernes digitale tilstedeværelse er efterhånden altafgørende for at opnå succes og vækst på et givent marked – det er der intet nyt i og virksomhederne ved det godt. Alligevel oplever vi ofte, at virksomhederne sjælendt har en egentlig digital strategi – enten fordi de ikke har prioriteret det trods de ved at det er vigtigt, eller fordi de ikke ved, hvordan de skal gribe det an. Dette gælder både de helt store, og de helt små virksomheder. Derfor har jeg skrevet dette blogindlæg, som omhandler følgende perspektiver:

Hvad er en digital strategi?
Kom godt i gang med en digital strategi?
Gode råd til succesfuld digital strategi?

Hvad er en digital strategi?

En virksomheds digitale strategi omhandler virksomhedens digitale aktiviteter og synlighed. En digital strategi har til formål at skabe en rød tråd mellem alle de aktiviteter, en virksomhed har på diverse digitale platforme – lige fra Facebook, Instagram og LinkedIn til virksomhedens hjemmeside, nyhedsbreve og digitale support. Kort sagt alt hvad der foregår digitalt – og kan være en del af den samlede digitale kunderejse.

Der er ikke en fast form for udarbejdelsen af en digital strategi, og denne vil være forskellig fra virksomhed til virksomhed. Under punktet “Kom i gang med din digitale strategi” har vi listet en tjekliste med punkter som du bør tage stilling til, i udarbejdelsen af din digitale strategi. Find denne liste længere nede i blogindlægget.

Vigtigst af alt er det, at den digitale strategi, kan give dig et overblik over de forskellige platforme, virksomheden bruger digitalt, og at den digitale strategi skaber tydelighed over, hvordan de forskellige platforme og aktiviteter bidrager, til den samlede kunderejse. Her tager vi ofte udgangspunkt i tragtmodellen. Den illustrerer, hvor i beslutningsfasen kunden er.

Tragtmodellen medvirker til, at du lettere kan danne dig et overblik over, hvornår du bruger, hvilke platforme og hvordan de biddrager til den digitale strategi. Derudover bør du bruge den til at illustrere og få overblik over, hvordan du kommunikerer til brugerne på de forskellige led. Er kunden for eksempel tidligt i undersøgelsesfasen, har kunden formentlig behov for information om, hvordan dit produkt eller ydelse er relevant for brugeren i højere grad, end hvordan eller hvor let man kan købe produktet. Derfor bør man også for hvert led i tragten have separate:

 • Budskaber
 • Call-to-actions
 • Mål
 • Landingssider
 • Trafikkanaler

Fx vil mål for awareness-relateret trafik være, at brugerne læser specifikke sider på sitet eller downloader yderligere information – det vil ikke være decideret salg. Salgsmål bør blive angivet som mål for decision-relateret trafik.

Kom godt i gang med jeres virksomheds strømlinede digitale strategi via følgende muligheder.
Nedenfor vil jeg opstille en tjekliste som I kan tage udgangspunkt i, når I skal lave en digital virksomhedsstrategi.

1. Nuværende situation for jeres virksomheds digitale strategi

Første step i opbygningen af din digitale strategi er at kortlægge, hvor virksomheden rent digitalt befinder sig i dag? Hvilke platforme bruger I, og hvordan bruger I dem – og omvendt, hvilke bruger I ikke, men har en profil, eller andet som er inaktivt.
Derudover bør I kigge i jeres data fra websitet for at se, hvilke kanaler der driver relevant trafik, samt hvor I finder forbedringspotentiale.
Sidst, men ikke mindst, bør I sikre jer, at jeres sporing (fx Google Analytics) er opsat korrekt med alle de konverteringsmål og events, I skal bruge til at kunne måle på den fremtidige strategi.

2. Formål og mål

Næste naturlige step, vil være at afklare hele formålet med jeres digitale tilstedeværelse. Hvordan kan den digitale strategi bidrage til den samlede forretningsstrategi?
Derudover bør der opsættes nogle klare og målbare mål – gerne med udgangspunkt i SMART-metoden. Disse mål kan fx omhandle:

 • Mål for omsætning
 • Mål for konverteringsrater
 • Mål for digitale salg
 • Mål for trafikmængde

Hvis du har et økonomisk mål langt ude i fremtiden, kan du med fordel forsøge at lave et forecast af, hvad der skal til, med udgangspunkt i ovenstående punkter fra måned til måned, eller år til år. Dette med henblik på, at man kan nå det samlede fremtidige mål, således at der hele tiden kan måles på, om virksomheden følger den plan og budgettering, der er langt i den digitale strategi.

3. Målgruppe

For at kunne lave den rette digitale strategi er det vigtigt at vide hvem du skal lave den til. Det er derfor vigtigt at kende sin målgruppe og måske endda lave en målgruppeanalyse. En målgruppeanalyse indeholder undersøgelse af følgende parametre:

 • Demografi
 • Geografi
 • Adfærd på div. SoMe-platforme
 • Søgeordsanalyse
 • Adfærdsanalyse
 • Personaer
 • Værdipositionering

Du bør som minimum have en klar indsigt i, hvem din målgruppe er, og hvordan deres digitale adfærd er, for at du bedst muligt kan kommunikere til dem og ramme dem på de rette positioner på nettet.

4. Konkurrentanalyse

Herefter bør du danne dig et overblik over konkurrenterne på markedet – ikke kun dine direkte konkurrenter, men også alternative produkter/ydelser, som brugerne vil holde dit produkt oppe i mod. Sæt dig derfor godt ind i markedet og alternative produkter. Brugerne bliver hele tiden dygtigere til at undersøge mulighederne digitalt og vil til syvende og sidst holde dit produkt oppe i mod konkurrende produkter. Så længe du er bevidst om den situation, så kan du også kommunikere og positionere dig strategisk ift., at kunderne vælger lige netop dig i sidste ende.
Gå derfor i dybden med følgende når du laver en konkurrentanalyse i din digitale strategi:

 • Hvem er dine direkte konkurrenter?
 • Hvilke alternative produkter/ydelser findes der?
 • Hvordan kommunikerer konkurrenterne?
 • Hvad er deres USP’er?

Når du har et overblik over ovenstående, bør du gå i dybden med positioneringen af dit brand/ydelse/produkt.

5. Efterspørgselsanalyse

Dette indebærer en dybdegående analyse af efterspørgslen i markedet – i dette tilfælde med særligt fokus på den digitale efterspørgsel.
Denne analyse skal belyse, hvorvidt dit produktsortiment matcher efterspørgslen i markedet – men også hvad brugerne egentlig efterspørger og kalder produkterne, for at du kan have en synlighed i hele brugerens beslutnings-/undersøgelsesproces.
Denne analyse skal du lave for at kunne finde ud af, hvor stor den reelle efterspørgsel er, og på baggrund af dette kunne sammensætte det rette marketingmix. Hvis der fx er en stor efterspørgsel i markedet allerede, bør du i højere grad fokusere på at være synlig i slutningen af købsprocessen, hvorimod at du ved en meget lav efterspørgsel selv skal ud og lave aktiviteter, der bidrager til en større efterspørgsel af produktet.

6. Valg af kanaler

Nu bør I liste alle tænkelige digitale kanaler op for herefter at kunne bestemme, hvilke kanaler I aktivt vil benytte i jeres samlede digitale strategi. Hertil bør I naturligvis overveje, hvor målgruppen befinder sig, men også hvordan hver enkelt kanal skal bidrage til den samlede kunderejse. Det skal I gøre, så I kommunikerer med én stemme og på en korrekt måde i forhold til, hvor langt brugeren er i købsfasen.

I det følgende er en række eksempler på kanaler, som I bør overveje i en digital strategi

 • Google organisk (SEO)
 • Google billedesøgninger
 • Google Ads Seach
 • Google Ads Display
 • YouTube organisk
 • YouTube Ads
 • Google Ads Shopping
 • Google My Business
 • Bing organisk
 • Bing Ads
 • Facebook organisk
 • Facebook Ads
 • Instagram
 • Snapchat
 • Pinterest
 • LinkedIn organisk
 • LinkedIn Ads
 • Nyhedsbrev

Tag også stilling til, om I ønsker at have en strategi for at indhente anmeldelser/ratings – og beslut jer for, hvilken/hvilke kanaler I ønsker at samle disse på – herunder Google, Facebook, Trustpilot eller Tripadvisor.

Udvælg kun så mange kanaler, som I kan håndtere og holde aktive – det vil sige, at I skal have en plan for hver kanal og ikke gøre noget halvt.

7. Fremtidig plan

Lav en klar plan, som I kan arbejde ud fra. Dette kunne fx være et årshjul eller lignende, hvor I laver en plan for det første år eller to – samt et roadmap, for hvor I vil være rent digitalt om fx 3 år.
Dette vil bidrage til, at alle kender deres rolle og ved hvad de arbejder for. Derudover vil det også hjælpe jer i forhold til et forecast og med at se, om I er på rette vej, eller om der skal justeres i den oprindelige plan undervejs. Dette kan sagtens tænkes og vil næsten være unaturligt, hvis det IKKE er nødvendigt.

8. Kortlægning af organisation – og ekstern hjælp

Hvilke organisatoriske ændringer kræver jeres digitale strategi?

Måske det kræver ansættelser eller overlevering af ansvar. Sørg for at denne del tages seriøst, da det er særligt afgørende for en succesfuld strategi. Fremtiden er digital, så det at investere den fornødne tid og mandskab til opgaven kan godt betale sig.

Definér jeres roller og skab commitment til projektet. Nogle af de store faldgrupper, når man skal lave en digital strategi er et manglende fokus, uklare roller, manglende forventningafstemning og manglende kompetencer.

Derudover bør I klart overveje, hvilke dele af strategien I bør outsource. Ekstern hjælp kan også godt betale sig til de områder, som fx kun skal fikses en enkelt gang (korrekt opsætning af Google Analytics og målsporing fx) – eller hvis I på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for at ansætte et digitalt marketing team, kan man også komme langt med ekstern hjælp og bygge et fundament, der er lettere for et internt team at overtage og varetage, plus at det ofte er billigere end at have en fuldtidsansat.

9. Eksekvering

Når I har gennemgået alle ovenstående steps og har planen klar, skal I eksekvere. Det er typisk i denne fase, at de fleste fejler. Fokusér på at følge strategien og implementér denne i hele organisationen.

Gode råd til en succesfuld digital strategi

Databaserede beslutninger: Navigér ikke efter mavefornemmelser, men brug data til at tage beslutninger.

For at kunne det skal du fra start af sikre, at I har et godt sporingssetup (fx via Google Analytics), og at I fra start af måler på alt, der er relevant, for at I kan følge den plan, I har lagt.

Jo mere data I får adgang til, desto lettere bliver det at optimere jeres digitale tilstedeværelse løbende – samt måle på, hvorvidt I er på rette vej.

Det kan være svært at navigere i meget data, men formår I at gøre dette – og skabe en kultur i jeres organisation, der gør det, vil I stå meget stærkere og jeres beslutninger vil være mere præcise. Derudover vil det løbende give jer en langt større forudsætning for øget indsigt i jer selv, og den branche i konkurrerer i.

Test for at optimere jeres digitale tiltag

Når du arbejder databaseret, og du har et godt sporingssetup, så har du også mulighed for hele tiden at teste forskellige implementeringer. Herunder ændringer på hjemmesiden, nye kanaler, budskaber, CTA og meget mere.

Ved at teste, kan du hele tiden bygge på jeres digitale tilstedeværelse, og implementere de ting, der har en positiv effekt, samt fjerne dem der ikke bidrager positivt.

Du/I bør selvfølgelig kun teste i det omfang som I magter og har overblik over.

Gør det 100 %: Når I skal igennem en digital transformation og vil begynde i højere grad at lave digitale salg/leads, så kræver det en indsats – og det kræver, at man går all-in. Alt for ofte oplever vi større og mindre virksomheder går halvt ind i det – enten fordi de ikke ved, hvordan de skal gribe processen an, eller også fordi de ikke tør at investere de ressourcer det kræver i den givne branche.

Man ser også ofte omvendt, at mindre spillere eller helt nye spillere i en given branche, meget hurtigt tager store markedsandele, ved at disrupte branchen eller ganske enkelt gør det bedre rent digitalt end de store og mere stillestående virksomheder. Det skyldes ofte en veltilrettelagt digital strategi, som er køreklar til skalering, fordi det er indtænkt fra start, at der skal kunne skrues og drejes på forskellige digitale virkemidler i markedsføringen.

Efterspørgslen fra brugerne bliver mere og mere digital – og har du en bedre digital synlighed end konkurrenterne. Du kan hurtigt vinde store markedsandele digitalt via en digital strategi, hvor der kan skrues op for det, som der målbart virker og ned for det, der ikke virker ud fra analyseværktøjer.

Du læser formentlig dette blogindlæg, fordi du er ved at kigge på din virksomheds digitale strategi – og er du det, er du allerede godt i gang. Fremtiden er digital og brugerne vil i højere og højere grad rykke deres beslutningsprocesser over på de digitale medier. Den tid du bruger lige nu er rigtig godt givet ud!

God digital arbejdslyst.

Indholdsfortegnelse

Del opslaget: