Digital markedsføring Google Ads SEO-specialister Sociale medier Tech & tracking

Kontakt os: +45 51 91 09 99

Become Blog

Kreativ er en måde at arbejde på

Det er umuligt at sige, hvad kreativitet er. Selv Freud benægtede hårdnakket, at psykoanalyse kunne kaste det mindste lys over kreativitetens mysterier. Hvorfor siger jeg så i overskriften, at det er en måde at arbejde på? Fordi vi kan benytte forskellige teknikker til at øge chancen for, at kreativitet opstår på.
Det er ikke teknikker, der kræver en speciel uddannelse, eller en bestemt IQ (forudsat at du ligger nogenlunde indenfor ”normalen”) eller et bestemt arbejde for den sags skyld. Det kan være en fordel at ændre sin barndom, men eftersom de færreste kan finde ud af det, så hopper jeg over den del.

Aaben eller lukket tankegang

Det er værd at notere, at det ikke er en fordel af gå rundt og fokusere på at være kreativ hele tiden. Kreativitet kræver en åben tankegang, der ofte præges af at være legende, mindre fokuseret, afslappet og med friheden til at begå fejl og absurditeter, der kan føre til de idéer, man ønsker at arbejde med.
Det er et mindset, der appellerer til nysgerrighed, for det skal ikke være under pres for at nå et bestemt mål.
Når man så slår sig ned på de problemløsninger, som man er sikker på, er de rigtige, skal man endelig skifte til en mere lukket tankegang, hvor man arbejder fokuseret, effektivt, under fastere tidsrammer og hvor leg er en luksus.

At fremme kreativitet

En god metode er den som John Cleese fortæller om i hans foredrag ”a lecture on Creativity.”
Der forklarer han, hvordan man kan opsætte fem rammer, der kan øge sandsynligheden for kreativitet – der er altså ingen garanti for de gode originale idéer. Der er til gengæld stort set garanti for, at de ikke dukker op ved hele tiden at arbejde med en lukket tankegang.
De fem rammer han sætter op er:
–          Sted
–          Tid
–          Tid
–          Selvtillid
–          Humor

Sted

Etabler et sted væk fra dagligdagens ræs. Det kan være så simpelt, som at finde et tomt lokale og lukke døren. Sørg for at holde mobiltelefoner slukket. Log ud af alle chatprogrammer og sociale netværks, hvis du har en computer stående. Du skal kunne arbejde uforstyrret.

Tid

Leg starter og slutter. Det er med til at gøre det til leg. Etabler et tidsrum, som du arbejder i. De fleste tager mellem en ½ til 1 time om at aktivere en kreativ tankeproces. Efter det kommer der typisk ikke mere end igen en ½ til 1 times gode idéer før man trænger til en pause. Start eventuelt med 1½ time, hvor du arbejder uforstyrret, afslappet og med plads til leg og humor.
Læg næste kreative proces en anden dag og start ud på en frisk.

Tid

Det er ikke en gentagelse. Giv dig tiden til at tænke. Det er ikke et ræs om at komme først med den rigtige idé, indenfor det tidsrum du har afsat. Du skal turde tilsidesætte arbejdspresset og udnytte den tid, du har indtil deadline. Hvis en person presser dig i en kreativ opgave, så bare sig: ”Hey mester, deadline er først på tirsdag, og jeg har nosserne til at arbejde igennem, til den bedste løsning står klar.”

Selvtillid

Hvis du skal aktivere en åben, legende og nysgerrig tankegang, så skal det være uden frygt for at gøre noget forkert. Tag ja-hatten på og accepter alle idéer, der kommer. Man kan altid sortere i dem, når tiden er gået. Hvis I er en gruppe, er det vigtigt at bakke hinanden op – der er ikke plads til bemærkninger som nej, forkert og dårligt. Selv absurde idéer, der ikke giver nogen mening, løsner op for kreativ tankegang, og kan meget vel være en trædesten til lige præcis den idé, man var ude efter. Absurde idéer er en modsætning til lukket og logisk tanke, så de er en naturlig del af god kreativ tankeproces.

Humor

Et grin gør ikke situationer mindre seriøse. Det kan ofte danne grobund for en stemning, der er mere inspirerende, tryg og uhøjtidelig. Giv plads til at skrige af grin, hvis situationen opstår. Det er en luksus, at man kan skubbe til kreativiteten med humor, så lad den florere frit under en kreativ idéudvikling.

God fornøjelse.

Indholdsfortegnelse

Del opslaget: