Digital markedsføring Google Ads SEO-specialister Sociale medier Tech & tracking

Kontakt os: +45 51 91 09 99

Become Blog

Ny kampagnestruktur til Facebook-annoncer

4. marts lancerer Facebook en ny kampagnestruktur, der skal gøre det lettere at organisere, måle effekten af og optimere annoncer uden brug af tredjepartsværktøjer.
Den gamle struktur består af to dele: Kampagneniveau, hvor budget og periode fastsættes, og annonceniveau, der styrer alt andet. Disse to niveauer ændres nu til tre.

Den nye struktur

Den tredelte kampagnestruktur vil bestå af:

  1. Kampagne
  2. Annoncesæt
  3. Annoncer

Målsætninger for annoncerne vil nu blive fastsat på kampagneniveau. Det betyder, at du vælger ét overordnet mål for kampagnen, som f.eks. klik til website eller interaktion med posts. Det gør det lettere at måle de samlede resultater på ét bestemt parameter på tværs af forskelligartede annoncer og optimere herefter.
Kampagner indeholder et eller flere annoncesæt. For hvert annoncesæt fastsættes budget og periode som på det gamle kampagneniveau.
Et annoncesæt indeholder en eller flere annoncer. Annoncernes indhold, målretning og bud fastsættes stadig på annonceniveau.

Hvad får jeg ud af ændringen?

Bruger du kun Facebook til simple kampagner, vil den nye struktur ikke have nogen særlig betydning. Dens styrke ligger i, at det bliver langt lettere at organisere komplekse kampagner og måle de samlede resultater mere præcist.
F.eks. vil det nu være muligt at få resultater for total rækkevidde på tværs af annoncesæt med overlappende målgrupper.
Lad os sige, du vil køre annoncer for en rockfestival, og du gerne vil køre dem med et lige fordelt budget mellem folk, der kan lide hhv. rockmusik og heavy metal. Tidligere skulle dette sættes op i to kampagner, der ville rapportere hver sin rækkevidde med stor sandsynlighed for overlap. Nu vil det sættes op som to annoncesæt i samme kampagne, og rækkevidden på kampagneniveau vil tage højde for overlappet, så du får et mere præcist tal på, hvor mange brugere dine annoncer har nået.
En anden stor fordel er bedre mulighed for og mere kontrol over splittests af annoncer inden for samme kampagne med opsætning af forskellige kreativer og målgrupper inddelt i annoncesæt.

Godt tidspunkt at lægge ny annoncestrategi

Med den nye kampagnestruktur, den nyligt forbedrede remarketing og de kommende ændringer til annoncerformer er det et oplagt tidspunkt at genoverveje strategien for annoncering på Facebook.
Er du i tvivl om, hvad ændringerne betyder for din annoncering, eller vil du have hjælp til at lægge en fornuftig strategi, kan du række ud til et online markedsføringsbureau.

Indholdsfortegnelse

Del opslaget: