Digital markedsføring Google Ads SEO-specialister Sociale medier Tech & tracking

Kontakt os: +45 51 91 09 99

Become Blog

Styr på arbejdstiden – tidsregistrering hos Compell

Du tænker måske, at du har godt styr på, hvad din arbejdstid går med, men vi vil vove den påstand, at du ville blive overrasket, hvis du begyndte at registrere din tid.
Som konsulentvirksomhed er Compell afhængig af at kunne gøre rede for hver en time, vi bruger på den enkelte kundes projekter. Med mange opgaver fordelt på forskellige medarbejdere og projekter er der brug for, at vi ikke bare tror, men rent faktisk ved, at vi har brugt x-antal timer på at udføre en given opgave.

Nå dine mål på en smartere måde

Det er ikke kun konsulentvirksomheder, der kan høste fordelene af at bruge tidsregistrering. Det er noget alle virksomheder bør overveje at integrere.
Hvorfor så det? Fordi viden kan lede til ændret adfærd, hvis du forstår at bruge den rigtigt. Tidsregistrering er ligegyldig, hvis du blot registerer for registreringens skyld. Værdien opstår, når du aktivt bruger tidsregistrering til at nå dine mål på en smartere måde.

Tænk i effektivisering

Værdien af tidsregistering ligger med andre ord i effektivisering af din arbejdsdag. Og her er det vigtigt, at det hele ikke går op i en jagt på minutter. Effektivisering via tidsregistrering handler netop ikke om, at du skal stresse gennem dagens opgaver for at spare fem minutter her og to minutter der.
Det handler om overblik og aha-oplevelser, der gør det muligt for dig at frigøre den tid, du gerne vil have til de vigtige opgaver, fordi du forstår, hvor tidsrøverne generelt set gemmer sig i løbet af en helt almindelig dag. Det gælder på virksomhedsplan og for den enkelte medarbejder.

Gode tidsestimater = bedre projektledelse

Tidsregistrering er ikke kun en fordel i forhold til at frigive tid til vigtige opgaver. God projektledelse er som bekendt afhængig af tidsestimater, og de bedste tidsestimater er som regel erfaringsbaserede.
Her repræsenterer tidsregistrering en værdifuld kilde til informationer om sammenhængen mellem forskellige opgavetyper og den tid, de kræver i planlægningen.
For nye opgavetyper må man læne sig op af en vurdering, men når en opgave er prøvet af adskillige gange, vil tidsregistreringen tale sit tydelige sprog.
Eksempelvis kan en projektleder estimere, at produktionen af et nyhedsbrev tager 5 timer. Når de første 10 nyhedsbreve er produceret, kan denne analysere tidsforbrug på produktet nyhedsbreve og evaluere det oprindelige estimat. Her kan projektlederen også forholde sig kritisk til muligheder for at optimere processen omkring produktion af nyhedsbrev.

Det handler om gennemsigtighed

Vi mener, som ovenstående viser med al tydelighed, at tidsregistrering skaber mange fordele for de virksomheder, der arbejder med det. I sidste ende handler det om at skabe en gennemsigtighed, der både kommer ledere, medarbejdere og kunder til gavn. En gennemsigtighed, der skal give mulighed for at ledere får mere overblik, at medarbejdere kan nyde godt af goder som flextid, og at kunder altid kan se, hvad deres penge går til.

Compells tidsregistreringssystem

Telefonen ringer eller en kollega stiller et spørgsmål, man kan nemt blive forstyrret i sin opgave, og det skal der også være plads til. Netop derfor var det ekstra vigtigt for Compell, at det system, vi valgte til tidsregistrering, var nemt at gå til.
[framed_box]
Vi har valgt at bruge systemet Harvest, som grundlæggende er bygget op om ‘Timesheets’ og ‘Reports’.

  • Alle medarbejdere er udstyret med et login og brugernavn.
  • Under Timesheets registerer de den tid, de bruger på de forskellige projekter, mens de arbejder.
  • Skal de have et overblik over den tid, der er brugt på en enkeltopgave, et projekt eller en kunde, laver de et udtræk fra Reports.

Så enkelt kan det gøres.
[/framed_box]

Selvom vi varmt kan anbefale Harvest, er det i virkeligheden underordnet, hvilket system du bruger. Det er langt vigtigere at have fordelene ved tidsregistrering for øje.

Indholdsfortegnelse

Del opslaget: