Digital markedsføring Google Ads SEO-specialister Sociale medier Tech & tracking

Kontakt os: +45 51 91 09 99

Become Blog

Content Marketing – gæsteindlæg af Nikolaj Mogensen

I dette gæsteindlæg skal vi kigge nærmere på 4 grunde til, at du skal udføre Content Marketing. Hovedpunkterne er, at du får bedre placeringer i Google, dine kunder og partnere deler budskaberne, dine kunders livstidsværdi øges og du opkvalificerer dine medarbejdere.

Derfor er Content Marketing det nye sort

Den digitale platform er en unik mulighed for dig til at gå alternative veje i din markedsføring. Alternative veje der inkluderer skabelsen af indhold og værdi, der mere naturligt breder sig ud til dine kunder.
Content Marketing er en tankemåde og en strategi, hvor du som virksomhed arbejder med at udvikle, berige og advokere værdiskabende indhold til kunder, samarbejdspartnere og potentielle kunder. I Content Marketing arbejder du således aktivt med at skabe materiale eller indhold, der har en eller anden form for værdi for modtageren. Formålet er at skabe markedsføring ikke i første led, men i andet led.
Content Marketing er ikke et nyt fænomen. Eksempelvis er Karolines kogebog et eksempel på Content Marketing, hvor man giver værdi i form af inspirerende opskrifter til kunderne. Er du stadig i tvivl om Content Marketing er noget for dig og din virksomhed? Læs disse 4 gode grunde til at udføre Content Marketing.

1. Bedre placeringer i Google

Som afledt effekt af din Content Marketing, vil du i Google opleve forbedrede placeringer. Det vil du ikke bare på dine nøglesøgeord, men også på en lang række longtail søgeord.
Grunden til dette er, at Content Marketing netop dækker over skabelsen af værdifuldt indhold. Værdifuldt indhold, der gøres tilgængeligt for partnere og kunder, der, hvis indholdet altså skaber den ønskede værdi, kan agere katalysator for indgående kvalitetslinks. Du får igennem værdifuldt indhold både skabt naturlige links, og du får lettere ved at komme igennem, når du spørger samarbejdspartnere og kunder om indgående links.

Resultatet af flere indgående links, større social aktivitet og mere unikt indhold er således ultimativt, at du øger trafikken igennem bedre og flere placeringer på både nøgleord og longtail ord.

2. Kunder og partnere deler budskabet

Den virale effekt, hvor et budskab deles med flere, end der modtager det og dermed kontinuerligt udvider sig, er i min optik en skrøne. Dette betyder imidlertigt ikke, at man skal negligere hverken delinger eller de sociale medier – tvært imod. Content Markeitng kan nemlig få dig ud til et langt bredere publikum, idet du opbygger det, der bedst kan beskrives som ambassadører.

Leverer du unikt indhold, der skaber en reel værdi hos brugerne, vil disse dele denne værdi med deres netværk. På den måde spredes værdien og budskabet viralt igennem advokering både mund til mund og digitalt. Dit indhold og budskab ’trækker’ således kendskab naturligt til sig. Du vil altid skulle pushe budskabet ud i første omgang, men hvis bare 20 ud af de 100 modtagere vil advokere budskabet og værdien videre, så har du en effekt, der selvom den ikke er viral, stadig er til at tage at føle på.
Værdiskabende indhold skaber således ambassadører, der både offline og online deler din budskaber i deres netværk.

3. Øget livstidsværdi på eksisterende kunder

Ved at skabe en bedre relation til kunder og samarbejdspartnere vil livstidsværdien stige, idet den oplevede værdi ligeledes stiger.
Exit-barrierene til en konkurrent stiger af flere årsager. Dels biddrager det fremtidige og pågældende indhold til en eller anden form for værdi, som kunden ikke vil kunne finde på samme måde hos konkurrenten. Dels vil Content Marketing være med til at opbygge et mere personligt forhold imellem kunden og den pågældende virksomhed grundet den øgede dialog og bedre relation. Den oplevede værdi indholdet skaber, og den værdi kunden oplever i relationen til din virksomhed og dine medarbejdere skal kunden jo give slip på, hvis kunden ønsker at skifte. Jo højere værdi du kan skabe for kunden jo mindre vil incitamentet for at skifte leverandør blive, og hermed øges livstidsværdien af den pågældende kunde.

Din virksomhed vil i højere grad være i top of mind på kunden, idet antallet af kontaktpunkter imellem din virksomhed og kunden vil stige og vil foregå mere regelmæssigt. Sender du indhold ud månedligt, vil du således have en dialog og skabe opmærksomhed omkring din virksomhed oftere. Derfor er det lettere for kunden at huske virksomheden, og det den står for.

Du øger livstidsværdien af dine kunder igennem Content Marketing, idet du dels skaber noget værdi, der øger kunders exitbarriere og dels øger antallet af kontaktgange og derfor øger kendskabet og tankeaktiviteten omkring din virksomhed.

4. Intern opkvalificering

Idet du udarbejder værdiskabende indhold vil du opleve interne processer i organisationen, der på den ene side opkvalificerer videns- og kompetenceniveauet omkring det konkrete indhold og på den anden side gør virksomheden mere skarp på dens kommunikation og budskab.
Medarbejdere, der arbejder med udarbejdelsen af eventuelt indhold, vil opleve en opkvalificering af deres evner. Det vil de, dels fordi der typisk skal laves noget research omkring det konkrete emne, og dels fordi de vil skulle formidle det på en anden og mere tydelig måde, hvilket vil gøre dem mere klar, hvor der formidles.

Virksomheden bliver ligeledes langt mere skarp på kommunikationen af virksomhedens budskaber, idet de i større grad bliver italesat igennem Content Marketing. Ved at udarbejde værdiskabende indhold, bliver virksomhed først nød til at gøre sig nogle helt grundlæggende overvejelser omkring, hvad der rent faktisk skaber værdi, samt hvad et evt. budskab skal være. Herefter vil virksomheden og dens medarbejdere igennem Content Marketing blive stillet over for i langt højere grad at italesætte deres viden og dermed ofte også deres produkter. Denne italesættelse gør både virksomheden som helhed og medarbejderne individuelt mere skarpe på kommunikation og budskab.
Man vil således igennem Content Marketing se en kontinuerlig opkvalificering af dels virksomheden som helhed og dels medarbejderne individuelt. Denne opkvalificering kan være givende på længere sigt for virksomheden.

Content Marketing er den langsigtede strategi

Alle fire punkter giver en værdi på længere sigt. Og dette karakterisere i virkeligheden Content Marketing som strategi. Det er en tankegang, hvor man som virksomhed har fokus på den langsigtede strategi herunder de voksende placeringer i Google, de gange indholdet i fremtiden vil blive delt, den øgede livstidsværdig og sidst men ikke mindst opkvalificering af medarbejdere og virksomhed.
Det kan godt være at SEO i traditionel forstand er død, men Content Marketing er det nye sort inden for SEO, og du har ikke råd til ikke at komme med på toget.

Nikolaj Mogensen

Indlægget er skrevet af  Nikolaj Mogensen, der driver de to webshop e-scarf og Hjort Smykker, lige har startet tørklædemærket CSHMR og gået ind i butikskollektivet Designkollektivet. Nikolaj Mogensen er uddannet Cand IT E-business, og han har således både en teoretisk og praktisk vinkel på hans indlæg. Han blogger på www.nikolajmogensen.dk om Iværksætteri, SEO og online marketing.

Indholdsfortegnelse

Del opslaget: