Digital markedsføring Google Ads SEO-specialister Sociale medier Tech & tracking

Kontakt os: +45 51 91 09 99

Become Blog

Tanker til weekenden – Hvad betyder personlighed på arbejdspladsen?

Alle mennesker udvikler gennem livet præferencer for, hvordan de foretrækker at interagere med andre, løse opgaver, tage beslutninger etc. Ligesom højrehåndede har udviklet en klar præference for at skrive med højre hånd, har vi også alle samme klare præferencer for at gå til verden på en bestemt måde. Og hvis vi ikke får lov til at udnytte vores naturlige præferencer, er det som at bede den højrehåndede om kun at skrive med venstre hånd fremover – energikrævende og besværligt.
Men hvad betyder forskelle i personlige præferencer og personlighed for arbejdspladsen, og hvordan bliver vi gode til at udnytte vores forskellige styrker?
Vi er dit online marketing bureau

To forskellige måder at hente energi på

Der findes et hav af forskellige studier, der har kigget på, hvordan man kan inddele mennesker i forskellige personlihgedstyper. En af disse er Myers-Briggs typeindikator, der har vundet udbredelse som HR-værktøj. Denne typeindikator er blandt andet baseret på en interessant skelnen mellem introversion (at være indadvendt) overfor ekstroversion (at være udadvendt).

Introversion/ekstroversion – what’s the difference?

    • Introverte mennesker foretrækker at hente energi i den indre verden ved at reflektere over deres indtryk. De tænker, før de taler, og de har ofte en mere stille og eftertænksom natur.
    • Ekstroverte mennesker foretrækker at hente energi i den ydre verden og i interaktion med andre. De har en tendens til at tænke, mens de taler og til at bruge interaktion som en måde at få nye tanker og ideer på.

Og hvad kan du så bruge en skelnen som den ovenfor til? Personlighed betyder meget for, hvordan vi opfatter hinanden – ikke mindst i arbejdssammenhæng. Hvis vi ikke kender til grundlæggende forskelle i vores måde at være på, kan vi let tolke hinandens signaler helt forkert. Introverte personer kan blive opfattet som uinteresserede og afkoblede, mens ekstroverte personer kan opfattes som selvglade og plaprende.

Udnyt forskellene til virksomhedens fordel

Hvis du vil have mest muligt ud af din organisations medarbejdere, skal du udnytte de forskelle, der er indbyggede i personlighedstyperne. Det skal være okay, at introverte medarbejdere har brug for ikke at blive forstyrret i perioder, og at de gerne vil gennemtænke deres ideer, før de sætter ord på dem.
Der skal omvendt være plads til, at ekstroverte medarbejdere brainstormer, taler sig frem til nye tiltag og søger input via interaktion med kunder, kollegaer og omverdenen. Hvis du formår at give plads til forskellighed, skaber dine medarbejdere med garanti bedre resultater i sidste ende.

Husk nuancerne!

Inden du går i gang med at dele alle, du omgiver dig med, op i introverte og ekstroverte, skal det siges, at langt de fleste mennesker ikke er enten/eller. De fleste ligger et sted imellem introversion/ekstroversion og har både udadvendte og indadvendte sider afhængig af hvilken sammenhæng,de er i. Derfor gælder det også om at opfordre dine medarbejdere, og dig selv, til aktivt at søge de sammenhænge, hvor de/du yder bedst. Hvadenten der skal grubles i stilhed eller gang i de helt store armbevægelser, så ved den enkelte bedst selv, hvornår han/hun yder mest effektivt.
Så tænk over det, eller snak om det efter smag og behag ;o)
God weekend!

Indholdsfortegnelse

Del opslaget: