Digital markedsføring Google Ads SEO-specialister Sociale medier Tech & tracking

Kontakt os: +45 51 91 09 99

Become Blog

Tanker til weekenden – Hvilken ledertype skaber de bedste resultater?

Hvad lader du dig motivere af?

Tænker du nogensinde over, om du bliver motiveret af stabilitet, faste handlingsplaner og jobbeskrivelser eller gennem forandring, personlig målsætning og tillid. Mange er klar over, at ledelse er en vigtig brik for en virksomhed, men samtidig opleves der en svær balance mellem håndtering af gulerod og pisk.

Husk at ledelse ikke blot er en chef

Når man siger ordet ledelse, tænker mange på chefer og direktører. Husk at ledelse foregår altid – en projektleader, teamleder til en specialist der leder en konkret opgave i samarbejde med en kunde.

Når mennesker interagerer, vil der altid opstå en eller anden form for ledelse.
Læs mere om Facebook Ads kampagner

Manager versus leader.

Grundlæggende anses ledertyper fra to vinkler:

  • En manager udfylder en klar formel rolle og kan groft kategoriseres ud fra, at man anser ansatte som dovne, der skal ledes og kontrolleres, da de udelukkende er interesseret i løn.
  • Modsat findes leader-typen. Her er målet blandt andet at stimulere medarbejdere til at have lyst og vilje til at følge virksomhedsstrategien. Man kontrollere sine medarbejdere ved at tildele dem ansvar, for at give dem mulighed for at opnå personlig realisering.

På den ene side er det klart, at hvis man konstant overvåger sine medarbejdere, så vil det være svært at øge effektiviteten. Vi har vel alle været i situationer, hvor det pludselig er mere interessant at tjekke mails, mobil eller foretage andre overspringshandlinger fremfor at fuldføre sin opgave.
På den anden side kan 100% fokus på medarbejderens motivation flytte fokus væk fra arbejdsopgaven og føre til overskridelse af deadlines eller manglende resultater. Her vil virksomhedens interesse ikke varetages, da enhver virksomhed har ansvar for kunder, aktionærer eller lignende, der forventer, at der skabes resultater.

Ledelse for dig?

Uanset om du formelt er chef/leder, eller interagerer med andre som projekt eller teamleder, tror jeg, du kan komme langt med en refleksion over ledelsesstilen, du bruger.
Upåagtet hvilket projekt eller medarbejder du leder, vil det kunne betale sig at overveje, hvordan du får det bedste resultat.

Lidt konkrete opgaver til refleksion:

Brug tiden inden weekenden på at tænke en situation igennem, hvor du har “ledet” eller blevet “ledet af andre” og reflekter over spørgsmålene
Hvis du er blevet ledet:

  • Hvad kunne lederen have gjort for, at du havde performet bedre?
  • Hvilken type leder havde du?
  • Hvordan havde du ledet dig selv, hvis du fik muligheden?
  • Hvordan havde du ledet andre?

Hvis du har ledet andre:

  • Hvordan synes du, dem du ledede performede?
  • Var du tilfreds med resultatet?
  • Hvad tror du, dem du ledede, synes om dig?
  • Hvordan ville du gerne ledes, hvis du selv var blevet ledet i denne opgave?

Indholdsfortegnelse

Del opslaget: