Digital markedsføring Google Ads SEO-specialister Sociale medier Tech & tracking

Kontakt os: +45 51 91 09 99

Become Blog

Jeg er blogger – skal jeg virkelig beskattes af gaver?

Jeg er blogger – skal jeg virkelig beskattes af gaver?

Webshops og andre virksomheder anvender i større og større omfang bloggere til dels at promovere nye produkter og dels som led i deres SEO-strategi.
En betydelig del af bloggernes betaling er ofte, at de kan beholde de produkter, som de tester for virksomhederne. Dette er fordelagtigt for virksomhederne, fordi deres omkostning til bloggerne alene er kostprisen på produkterne, mens bloggerne modtager et produkt, som i butikkerne koster 40-50 % mere end virksomhedernes kostpris.

For at illustrere forskellen mellem virksomhedens omkostning og bloggerens “indtægt”, kan vi anvende et eksempel, hvor en webshop, der sælger iPhone-covers, betaler en blogger med et iPhone-cover i stedet for kontanter. Følgende gør sig gældende for webshoppen:

Kostpris for covers ekskl. moms:

140

Sædvanlig salgspris for covers:

200

 – heraf moms:

40

Webshoppens normale avance

20

Eksempel 1
Hvis bloggeren skulle købe et iPhone-cover, ville hun først skulle tjene ca. 400 kr. (som løn for at lave et blog-indlæg), betale 50 % i skat, og derefter bruge de resterende 200 kr. på at købe coveret (lad os for overskuelighedens skyld sige, at coveret købes i en anden butik).
I dette tilfælde har virksomheden således en omkostning på 400 kr. som lønudgift til bloggeren.

Eksempel 2
Hvis bloggeren modtager et iPhone-cover som betaling for et blogindlæg, modtager hun en ting, der har en markedsværdi på 200 kr. Virksomheden betaler dog kun 140 kr. for coveret.
I dette tilfælde udgør virksomhedens omkostninger alene 140 kr.
I begge eksempler står bloggeren i sidste ende med det samme iPhone-cover i hånden, men i eksempel 2 har virksomheden en omkostning, der er mindre end det halve af omkostningerne i eksempel 1. Hovedparten af besparelsen er “finansieret” af SKAT, fordi det ikke indberettes til SKAT, at bloggeren har modtaget betaling for sit blog-indlæg, ligesom virksomheden ikke har betalt salgsmoms.

Skatteregler generelt

Hvis der er “kraftige forventninger” til, eller hvis der er indgået en skriftlig eller mundtlig aftale om, at en blogger modtager en vare, hvis hun skriver et blogindlæg, vil varen blive betragtet som løn eller omsætning (og dermed ikke som en gave).

Al løn skal som udgangspunkt beskattes – uanset om lønnen udbetales i DKK eller EUR, og uanset om lønnen udbetales med kontanter, varer eller tjenesteydelser.
Bloggeren pligtig til at kontrollere, at al indkomst er indberettet til SKAT.  Bloggeren kan kontrollere dette på sin årsopgørelse.

Hvad skal jeg så gøre?

Bloggere har som udgangspunkt tre valgmuligheder til, hvordan de vil indberette / behandle kontanter eller varer, der modtages som betaling for blog-indlæg:
1. Modtage varerne/pengene sort og håbe på ikke at blive opdaget
Denne løsning er selvfølgelig dårlig og ikke anbefalelsesværdig.
2. Modtage varerne /pengene og sikre, at disse indberettes som B-indkomst
Når året er omme skal der betales A-skat og AM-bidrag af pengene og værdien af varerne. Dette betyder, at bloggeren skal betale skat af værdien af alle modtagne gaver.
Hvis denne udbetales i form af varer, er der varernes markedspris, der skal indberettes, og denne som bloggeren skal opgive. Det er således varernes salgspris inkl. moms, der udgør B-indkomsten. I eksemplet ovenfor vil det altså være de 200 kr. som iPhone-coveret koster.
3. Oprette en momsregistreret virksomhed, hvor varerne og kontanter bogføres som omsætning
Denne løsning kræver mere administrations end løsning nr. 2, og fungerer bedst hvis der modtages kontanter (dvs. ikke varer). Løsningen kræver, at din omsætning ikke er ubetydelig. En omsætning på mindst 50.000 kr. pr. år forventes at være tilstrækkelig.
Hvis denne løsning anvendes, kan der også fratrækkes omkostninger, der er tilknyttet skrivningen af blog-indlæggene – dvs. køb af computer, web-hosting m.v.

Kontakt Anders Balmer

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Anders, kan du kontakte ham på anders.balmer@dk.ey.com eller tlf nr. 73 23 47 82. Find Anders Balmer på Linkdedin.

Indholdsfortegnelse

Del opslaget: