Digital markedsføring Google Ads SEO-specialister Sociale medier Tech & tracking

Kontakt os: +45 51 91 09 99

Become Blog

Nyhedsbreve: dem kan jeg da bare sende til mine kunder, eller hvad?

Gæsteindlæg af Susanne Damouni, Advokatfuldmægtig hos Sagførerne
Mange ved, at der er regler for, hvornår man som erhvervsdrivende må sende reklamer ud, men færre ved, at der også findes regler for, hvornår man må sende nyhedsbreve ud. Hvilke regler skal du overholde, og hvilke konsekvenser er der, hvis du overtræder dem? Læs med her.

Nyhedsbreve er omfattet af markedsføringsloven

Nyhedsbreve opfattes som reklame, fordi formålet med dem typisk er at reklamere for egne produkter eller at skabe opmærksomhed om et brand eller en erhvervsdrivendes navn.
Markedsføringslovens regler om, hvornår du må sende et nyhedsbrev ud, gælder i grove træk for alle erhvervsdrivende. Bestemmelserne skal overholdes af alle indenfor både den private sektor og den del af den offentlige sektor, der udbyder varer og ydelser på markedet. Med andre ord skal du være opmærksom på reglerne, så snart du driver nogen form for økonomisk aktivitet med et erhvervsmæssigt islæt.

Det er lovligt at sende et nyhedsbrev ud i det øjeblik, modtageren aktivt har sagt ja til at modtage nyhedsbrevet. Det er dog også en betingelse, at nyhedsbrevsmodtageren altid kan framelde sig modtagelsen igen.

Dine modtagere skal aktivt takke ja

Når du hører en potentiel nyhedsbrevsmodtager om, han eller hun har lyst til at modtage dit nyhedsbrev, skal det være tydeligt, hvad der siges ja tak til. Du skal kommunikere klart og tydeligt, hvad de kan forvente at modtage med dit nyhedsbrev.

Hvis du bruger et fysisk brev til at rekruttere nye nyhedsbrevsmodtagere, er det ikke nok at henvise dem til et link på en hjemmeside, der fortæller mere om nyhedsbrevet. Det skal stå sort på hvidt i brevet, hvad modtagelsen af nyhedsbrevet indebærer.

Når du rekrutterer nye nyhedsbrevsmodtagere online, er det til gengæld i orden at give uddybende informationer om nyhedsbrevets indhold og karakter via et link. Du skal blot være opmærksom på, at du ikke må indhente samtykke ved at sende en mail med tilbud om modtagelse af nyhedsbreve, idet denne mail bliver betragtet som spam. Rekruttering kan i stedet ske på din hjemmeside eller ved at sende fysiske breve til de potentielle nyhedsbrevsmodtagere. Husk at tjekke Robinsonlisten, inden du sender dine breve med tilbud om modtagelse af nyhedsbreve af sted – personer på denne liste må du ikke sende breve om modtagelse af nyhedsbreve til.

Et samtykke kan ikke indhentes ved stiltiende eller passiv accept – for eksempel ved at du sender en mail til folk, hvor du fortæller, at du vil sende dem dit nyhedsbrev med mindre de fortæller dig, at de ikke vil have det. Det er ikke lovligt at indhente samtykke på denne måde.
Du må heller ikke forhåndsafkrydse felter i bestillinger, kontrakter eller andre dokumenter, hvor der står, at man accepterer at modtage dit nyhedsbrev.

Dine modtagere skal altid kunne takke nej

Det er vigtigt, at nyhedsbrevsmodtagerne til enhver tid har mulighed for at framelde sig nyhedsbrevet, uden at det medfører nogen udgifter for ham eller hende. Rent praktisk betyder det, at du skal sørge for, at det er muligt at framelde sig nyhedsbrevet ved hver eneste udsendelse. Hvis nogen af dine modtagere vælger at framelde sig, skal du altid sende dem en bekræftelse på, at de ikke længere vil få dine nyhedsbreve.

Reglerne om nyhedsbreve er desværre mange og besværlige, men det er en god ide at sætte sig ind i dem, inden du begynder at sende nyhedsbreve ud. Hvis du ikke overholder reglerne risikerer du at få en bøde, og bødens størrelse afhænger af antallet af nyhedsbrevsmodtagere.
Har du op til 100 nyhedsbrevsmodtagere er bødetaksten typisk 10.000 kr. Sender du derimod mere end 100 nyhedsbreve ud, skal du som udgangspunkt regne med at få en bøde på 100 kr. pr. udsendt nyhedsbrev, det kan hurtigt løbe op.

Din tjekliste til nyhedsbreve: 

  1. Indhent samtykke til, at du må sende nyhedsbreve til modtageren.
  2. Husk at oplyse på en klar måde, hvad der gives samtykke til. Vær opmærksom på, at informationen afhænger af mediet, der anvendes til indhentelse af samtykke. Indhentes samtykke på internettet, er det tilstrækkeligt at linke til yderligere information, mens henvisning til et link ikke er tilstrækkeligt ved indhentelse af samtykke i fysiske breve.
  3. Husk, at modtageren skal have mulighed for at framelde sig modtagelse af nyhedsbrevet nemt og gratis, og at denne mulighed skal være der hver gang, der udsendes et nyhedsbrev.
  4. Ved framelding skal der sendes en bekræftelse til modtageren.

Om Susanne Damouni: 
Susanne Damouni er nyeste skud på stammen hos Sagførerne, hvor hun sidder med ansvaret for Sagførernes inkassoafdeling. Hun interesserer sig primært for privatret og har desuden en stor interesse for overdragelse af fast ejendom, entrepriseret og lejeret.
Læs mere om Sagførerne her

Indholdsfortegnelse

Del opslaget: